Telefon pokladna

+420 387 843 916

Email

hluboka@npu.cz

Otevírací doba

Celoročně

Žádáme návštěvníky, aby během prohlídky zámku neopouštěli prohlídkovou trasu, nevzdalovali se od průvodce a řídili se jeho pokyny.

JE ZAKÁZÁNO dotýkat se vystavených předmětů, malovat po zdech a stěnách nebo jinak památkový objekt poškozovat, fotografovat a natáčet, rušit hlukem výklad průvodce (u dětí za soulad jejich chování s návštěvním řádem odpovídají rodiče nebo osoba, která je do interiéru zámku doprovází) a znemožňovat tak ostatním návštěvníkům klidnou prohlídku.
Všichni návštěvníci státního zámku Hluboká nad Vltavou jsou povinni dodržovat návštěvní řád, který obsahuje další informace.

Zámek má umožněn bezbariérový vstup na 4 prohlídkové okruhy, do parku, zahrad a na zámecké nádvoří. K dispozici je i WC pro vozíčkáře.

Prosíme návštěvníky, aby o vozíčku předem informovali zaměstnance zámku, pokud se chystáte navštívit některou prohlídkovou trasu.

I. prohlídková trasa (Reprezentační pokoje) se nachází v prvním patře, ale je možné vozíček vynést za pomocí asistenta a zařízení pro překonání schodů. Trasa je dále kompletně přístupná.

II. prohlídková trasa (Soukromé apartmány)je bezbariérová z první poloviny, která se nachází v přízemí.

III. prohlídková trasa (kuchyně) je přístupná kromě kanceláře kuchařky a části chodby.

VI. prohlídková trasa (Zimní) je plně bezbariérová.

PROHLÍDKOVÉ OKRUHY

Doporučené články