Telefon pokladna

+420 387 843 916

Email

hluboka@npu.cz

Otevírací doba

Celoročně

Lovecký zámek Ohrada je barokní zámek 2 km od Hluboké nad Vltavou, v němž sídlí Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství, jedno z nejstarších českých muzeí. Stojí na břehu Munického rybníka v těsné blízkosti zoologické zahrady Ohrada.

Historie zámku

Zámek Ohrada nechal v letech 1708 – 1713 mezi Munickým a Zvolenovským rybníkem v barokním slohu postavit kníže Adam František Schwarzenberg (1680 – 1732) podle projektu architekta Pavla Ignáce Bayera, jenž se také podílel na přestavbě zámku Hluboká.

Hlavním účelem zbudování Ohrady bylo získat nedaleko schwarzenberského sídla zázemí k pořádání honů a loveckých slavností.

Nejdříve byla na západě postavena zbrojnice, následně jižní a severní křídlo a teprve potom byla stavěna hlavní budova s loveckým sálem a kaplí sv. Eustacha.

K výzdobě budovy zámku Adam František pozval mnoho známých umělců své doby. Štuky dělal Franz Carobbio, krby Oldřich Mánes a vídeňský malíř Georg Werle zhotovil stropní fresku s tématem řecké pověsti o bohyni lovu Artemis. Velké olejomalby, jenž v minulosti zdobily sál a nyní se nacházejí v Rakousku, pocházejí z dílny skotského malíře Johanna Georga Hamiltona.

Poté, co byl Adam František v roce 1732 nešťastnou náhodou při lovu smrtelně zraněn samotným císařem Karlem VI., zámek nadále sloužil svému původnímu účelu.

Již v roce 1842 Jan Adolf II. založil na zámku první muzeum, kam soustředil rozšiřující se sbírky loveckých trofejí a vycpanin.

Během své existence sloužila budova lesnickému úřadu, několikrát tam byl umístěn vojenský špitál a na začátku druhé světové války sídlo zabavily německé úřady. Po válce zámek převzal stát (viz níže) a v jeho vlastnictví Ohrada zůstává dodnes. V letech 1986 – 1990 proběhla v budově velká rekonstrukce.

Stálá expozice

  • Vývoj myslivosti (lovecké zbraně, ornitologická sbírka preparátů, preparáty mysliveckých psů, vycpaniny: poslední český vlk z r. 1874, poslední český medvěd z r. 1856)
  • Vývoj lesnictví (lesnické nástroje, sbírka lesnických uniforem z 19. a 20. století, pěstování lesních porostů)
  • Vývoj rybářství (rybářské náčiní, vycpaniny ryb)
  • Sallačova sbírka jelenovitých – ceněná kolekce trofejí různých druhů jelenovitých; Vilém Sallač (1852 – 1927) byl profesorem na německé lesnické škole v Bělé pod Bezdězem; svou sbírku poprvé vystavil v roce 1908 v Praze na 60. valné schůzi České lesnické jednoty.
  • Dřevařství (dřevařské nástroje, vývoj těžby a dopravy dřeva, choroby stromů a kalamity)
  • Život lesa
  • České puškařství
  • Pohádkové sklepení – samostatně přístupní mini expozice pro děti.

Zdroj: wikipedia.org

Doporučené články